img

Vizualizácie

img

Vizualizácie reštaurácie "Kuchyňa U Margarity" v nákupnom centre AVION v Bratislave.

 

img

Cabajská 33, NITRA

  

Tvorba vizualizácii a vypracovanie projektu - RENOVÁCIA - CITROEN AUTOHAUS pre ateliér IN ANTIS

Autor projektu: Ing. arch. Tibor Zelenický

Spolupráca: Ing. arch. Ľuboš Kováč

img

Cabajská 33, NITRA

 

Tvorba vizualizácii, a spolupráca na projekte CITROEN AUTOHAUS pre ateliér IN ANTIS

Autor projektu:

Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová

Spolupráca: Ing. arch. Ľuboš Kováč

img

Tvorba vizualizácii, a spolupráca na projekte Námestie T.G. Masaryka pre ateliér IN ANTIS

Autor projektu:

Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová

Spolupráca: Ing. arch. Ľuboš Kováč

img

Tvorba vizualizácii, a spolupráca na projekte Areál Nohel Garden spol. s r.o. pre ateliér IN ANTIS

Autor projektu:

Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová

Spolupráca: Ing. arch. Ľuboš Kováč

img

Tvorba vizualizácii, a spolupráca na projekte Obytný súbor Mikrorajón pre ateliér IN ANTIS

Autor projektu:

Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová

Spolupráca: Ing. arch. Ľuboš Kováč

img

Tvorba vizualizácii, a spolupráca na projekte pre ateliér IN ANTIS

Autor projektu:

Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová

Spolupráca: Ing. arch. Ľuboš Kováč

img

Tvorba vizualizácii, a spolupráca na projekte pre ateliér IN ANTIS

Autor projektu:

Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová

Spolupráca: Ing. arch. Ľuboš Kováč

img

Tvorba vizualizácii, a spolupráca na projekte pre ateliér IN ANTIS

Autor projektu:

Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová

Spolupráca: Ing. arch. Ľuboš Kováč

img

Tvorba vizualizácii, a spolupráca na projekte pre ateliér IN ANTIS

Autor projektu:

Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová

Spolupráca: Ing. arch. Ľuboš Kováč

img

Tvorba vizualizácii pre ateliér IN ANTIS.

 

Autor projektu:

Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová