Obytný súbor Mikrorajón - Nitra - Čermáň

Tvorba vizualizácii, a spolupráca na projekte Obytný súbor Mikrorajón pre ateliér IN ANTIS

Autor projektu:

Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová

Spolupráca: Ing. arch. Ľuboš Kováč