Obytný súbor - POTRAVINÁRSKA ul., NITRA

Tvorba vizualizácii pre ateliér IN ANTIS.

 

Autor projektu:

Ing. arch. Tibor Zelenický, Ing. arch. Patrícia Kvasnicová