RENOVÁCIA - CITROEN AUTOHAUS - Hinca, s.r.o.

Cabajská 33, NITRA

  

Tvorba vizualizácii a vypracovanie projektu - RENOVÁCIA - CITROEN AUTOHAUS pre ateliér IN ANTIS

Autor projektu: Ing. arch. Tibor Zelenický

Spolupráca: Ing. arch. Ľuboš Kováč