img

Urbanistická štúdia - TEMATÍNSKA

Lokalita: Nové Mesto nad Váhom

Autor: Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

           Ing. arch. Jan Komrska, PhD.

Spolupráca: Ing. arch. Ľuboš Kováč

Autor vizualizácií: Ing. arch. Ľuboš Kováč

img

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ IDEOVÁ SÚŤAŽ

 

Predmetom súťaže bolo vytvorenie ideového urbanisticko architektonického návrhu
revitalizácie a humanizácie Tyršovho a Horného námestia v Divišově

Autori: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

            Ing. arch. Ľuboš Kováč