MĚSTYS DIVIŠOV

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ IDEOVÁ SÚŤAŽ

 

Predmetom súťaže bolo vytvorenie ideového urbanisticko architektonického návrhu
revitalizácie a humanizácie Tyršovho a Horného námestia v Divišově

Autori: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

            Ing. arch. Ľuboš Kováč