TEMATÍNSKA - štúdia

Urbanistická štúdia - TEMATÍNSKA

Lokalita: Nové Mesto nad Váhom

Autor: Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

           Ing. arch. Jan Komrska, PhD.

Spolupráca: Ing. arch. Ľuboš Kováč

Autor vizualizácií: Ing. arch. Ľuboš Kováč